มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8737,8747,9914,11092,9895,22815,8746,11090,10753,11086,10829,17184,9892,20091,11096,22456,8734,10559 Array ( [0] => 8737 [1] => 8747 [2] => 9914 [3] => 11092 [4] => 9895 [5] => 22815 [6] => 8746 [7] => 11090 [8] => 10753 [9] => 11086 [10] => 10829 [11] => 17184 [12] => 9892 [13] => 20091 [14] => 11096 [15] => 22456 [16] => 8734 [17] => 10559 )