มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10753,22456,8739,17699,19648,8759,19967,17701,8754,21229,8749,9905,8757,9894,10829,9895,11093,9906 Array ( [0] => 10753 [1] => 22456 [2] => 8739 [3] => 17699 [4] => 19648 [5] => 8759 [6] => 19967 [7] => 17701 [8] => 8754 [9] => 21229 [10] => 8749 [11] => 9905 [12] => 8757 [13] => 9894 [14] => 10829 [15] => 9895 [16] => 11093 [17] => 9906 )