มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,10830,11092,17184,8764,24018,10560,20091,11086,8723,11093,10547,9914,9916,11095,8760,9905,8737 Array ( [0] => 8762 [1] => 10830 [2] => 11092 [3] => 17184 [4] => 8764 [5] => 24018 [6] => 10560 [7] => 20091 [8] => 11086 [9] => 8723 [10] => 11093 [11] => 10547 [12] => 9914 [13] => 9916 [14] => 11095 [15] => 8760 [16] => 9905 [17] => 8737 )