มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,17701,8748,11087,23458,10563,8733,10753,17677,15565,9910,8739,9912,10559,11096,9906,8763,8721 Array ( [0] => 20947 [1] => 17701 [2] => 8748 [3] => 11087 [4] => 23458 [5] => 10563 [6] => 8733 [7] => 10753 [8] => 17677 [9] => 15565 [10] => 9910 [11] => 8739 [12] => 9912 [13] => 10559 [14] => 11096 [15] => 9906 [16] => 8763 [17] => 8721 )