มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9899,8750,8721,10829,8735,13053,8757,19648,9900,8729,17184,17701,8745,17677,8749,8744,8739,11097 Array ( [0] => 9899 [1] => 8750 [2] => 8721 [3] => 10829 [4] => 8735 [5] => 13053 [6] => 8757 [7] => 19648 [8] => 9900 [9] => 8729 [10] => 17184 [11] => 17701 [12] => 8745 [13] => 17677 [14] => 8749 [15] => 8744 [16] => 8739 [17] => 11097 )