สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8727' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8754,11097,8753,8752,9894,8750,8745,10563,9910,20947,10559,9899,9903,8731,8734,11092,9916,11087 Array ( [0] => 8754 [1] => 11097 [2] => 8753 [3] => 8752 [4] => 9894 [5] => 8750 [6] => 8745 [7] => 10563 [8] => 9910 [9] => 20947 [10] => 10559 [11] => 9899 [12] => 9903 [13] => 8731 [14] => 8734 [15] => 11092 [16] => 9916 [17] => 11087 )