สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8726' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,8736,8727,11097,9892,8730,8729,9913,8735,8759,8744,11095,8731,10753,9916,8723,9910,8721 Array ( [0] => 9893 [1] => 8736 [2] => 8727 [3] => 11097 [4] => 9892 [5] => 8730 [6] => 8729 [7] => 9913 [8] => 8735 [9] => 8759 [10] => 8744 [11] => 11095 [12] => 8731 [13] => 10753 [14] => 9916 [15] => 8723 [16] => 9910 [17] => 8721 )