สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8726' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,8729,8721,20091,9892,8754,11094,9906,9904,8753,9916,8723,9900,10232,9915,9898,8731,10562 Array ( [0] => 8725 [1] => 8729 [2] => 8721 [3] => 20091 [4] => 9892 [5] => 8754 [6] => 11094 [7] => 9906 [8] => 9904 [9] => 8753 [10] => 9916 [11] => 8723 [12] => 9900 [13] => 10232 [14] => 9915 [15] => 9898 [16] => 8731 [17] => 10562 )