สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22815,21230,9894,11096,11088,8745,8750,9893,8737,9902,9892,17699,9913,10829,8764,11097,8724,8747 Array ( [0] => 22815 [1] => 21230 [2] => 9894 [3] => 11096 [4] => 11088 [5] => 8745 [6] => 8750 [7] => 9893 [8] => 8737 [9] => 9902 [10] => 9892 [11] => 17699 [12] => 9913 [13] => 10829 [14] => 8764 [15] => 11097 [16] => 8724 [17] => 8747 )