สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,9914,9902,9909,8735,11486,11092,11089,9913,9905,11091,21229,10561,8761,9910,10559,8732,8746 Array ( [0] => 11097 [1] => 9914 [2] => 9902 [3] => 9909 [4] => 8735 [5] => 11486 [6] => 11092 [7] => 11089 [8] => 9913 [9] => 9905 [10] => 11091 [11] => 21229 [12] => 10561 [13] => 8761 [14] => 9910 [15] => 10559 [16] => 8732 [17] => 8746 )