สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9909,22456,19648,8731,11095,8730,8734,9893,8743,10752,8729,10830,24237,17184,8739,11452,8721,8758 Array ( [0] => 9909 [1] => 22456 [2] => 19648 [3] => 8731 [4] => 11095 [5] => 8730 [6] => 8734 [7] => 9893 [8] => 8743 [9] => 10752 [10] => 8729 [11] => 10830 [12] => 24237 [13] => 17184 [14] => 8739 [15] => 11452 [16] => 8721 [17] => 8758 )