สินค้าเหลือน้อย

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22456,9898,9899,22457,8757,8755,17701,9900,13053,8727,21229,9910,9905,8722,8737,9906,8729,8739 Array ( [0] => 22456 [1] => 9898 [2] => 9899 [3] => 22457 [4] => 8757 [5] => 8755 [6] => 17701 [7] => 9900 [8] => 13053 [9] => 8727 [10] => 21229 [11] => 9910 [12] => 9905 [13] => 8722 [14] => 8737 [15] => 9906 [16] => 8729 [17] => 8739 )