สินค้าเหลือน้อย

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17184,10561,8762,8727,8722,9894,8757,11096,9916,9895,9905,13053,9899,11094,9906,8750,8734,8753 Array ( [0] => 17184 [1] => 10561 [2] => 8762 [3] => 8727 [4] => 8722 [5] => 9894 [6] => 8757 [7] => 11096 [8] => 9916 [9] => 9895 [10] => 9905 [11] => 13053 [12] => 9899 [13] => 11094 [14] => 9906 [15] => 8750 [16] => 8734 [17] => 8753 )