สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8725' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21229,13157,9901,8758,9898,9906,8738,10559,22014,8750,8760,8743,22556,9909,22015,10753,11095,8746 Array ( [0] => 21229 [1] => 13157 [2] => 9901 [3] => 8758 [4] => 9898 [5] => 9906 [6] => 8738 [7] => 10559 [8] => 22014 [9] => 8750 [10] => 8760 [11] => 8743 [12] => 22556 [13] => 9909 [14] => 22015 [15] => 10753 [16] => 11095 [17] => 8746 )