มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9914,8760,11089,9899,10559,9892,22456,11096,8745,22815,17184,8749,8752,22457,22839,20091,9904,8724 Array ( [0] => 9914 [1] => 8760 [2] => 11089 [3] => 9899 [4] => 10559 [5] => 9892 [6] => 22456 [7] => 11096 [8] => 8745 [9] => 22815 [10] => 17184 [11] => 8749 [12] => 8752 [13] => 22457 [14] => 22839 [15] => 20091 [16] => 9904 [17] => 8724 )