มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8749,13053,9901,9915,10563,8733,9894,23458,8737,8734,8732,11087,11086,22015,8727,11094,8747,11486 Array ( [0] => 8749 [1] => 13053 [2] => 9901 [3] => 9915 [4] => 10563 [5] => 8733 [6] => 9894 [7] => 23458 [8] => 8737 [9] => 8734 [10] => 8732 [11] => 11087 [12] => 11086 [13] => 22015 [14] => 8727 [15] => 11094 [16] => 8747 [17] => 11486 )