มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,8750,8746,8757,22815,8731,8735,24018,9909,20947,10829,8736,8762,22015,8730,11087,22456,22014 Array ( [0] => 20091 [1] => 8750 [2] => 8746 [3] => 8757 [4] => 22815 [5] => 8731 [6] => 8735 [7] => 24018 [8] => 9909 [9] => 20947 [10] => 10829 [11] => 8736 [12] => 8762 [13] => 22015 [14] => 8730 [15] => 11087 [16] => 22456 [17] => 22014 )