มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10753,9907,9902,10752,8727,8725,10563,8721,10562,22014,9900,8754,8730,8747,9908,19966,11486,10232 Array ( [0] => 10753 [1] => 9907 [2] => 9902 [3] => 10752 [4] => 8727 [5] => 8725 [6] => 10563 [7] => 8721 [8] => 10562 [9] => 22014 [10] => 9900 [11] => 8754 [12] => 8730 [13] => 8747 [14] => 9908 [15] => 19966 [16] => 11486 [17] => 10232 )