มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,9914,22457,8755,8752,10753,9894,10563,11092,8735,8764,11091,9911,8761,9902,13157,11093,8743 Array ( [0] => 9915 [1] => 9914 [2] => 22457 [3] => 8755 [4] => 8752 [5] => 10753 [6] => 9894 [7] => 10563 [8] => 11092 [9] => 8735 [10] => 8764 [11] => 11091 [12] => 9911 [13] => 8761 [14] => 9902 [15] => 13157 [16] => 11093 [17] => 8743 )