มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,21230,10232,9909,8724,15565,9903,11087,11486,9904,9902,9894,9893,8743,20091,17699,8748,9892 Array ( [0] => 11089 [1] => 21230 [2] => 10232 [3] => 9909 [4] => 8724 [5] => 15565 [6] => 9903 [7] => 11087 [8] => 11486 [9] => 9904 [10] => 9902 [11] => 9894 [12] => 9893 [13] => 8743 [14] => 20091 [15] => 17699 [16] => 8748 [17] => 9892 )