มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9898,15565,8725,8762,8743,8748,9903,8764,20091,9916,11452,8757,8733,9900,8758,17184,8756,22015 Array ( [0] => 9898 [1] => 15565 [2] => 8725 [3] => 8762 [4] => 8743 [5] => 8748 [6] => 9903 [7] => 8764 [8] => 20091 [9] => 9916 [10] => 11452 [11] => 8757 [12] => 8733 [13] => 9900 [14] => 8758 [15] => 17184 [16] => 8756 [17] => 22015 )