มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8736,22815,20953,21230,8753,22456,9907,9906,8755,8739,8729,17677,19966,9898,8748,9908,11089,11452 Array ( [0] => 8736 [1] => 22815 [2] => 20953 [3] => 21230 [4] => 8753 [5] => 22456 [6] => 9907 [7] => 9906 [8] => 8755 [9] => 8739 [10] => 8729 [11] => 17677 [12] => 19966 [13] => 9898 [14] => 8748 [15] => 9908 [16] => 11089 [17] => 11452 )