มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8725,8754,9900,9905,11087,11086,11088,9902,8744,8763,10830,9915,8746,17703,11095,8723,9908,8750 Array ( [0] => 8725 [1] => 8754 [2] => 9900 [3] => 9905 [4] => 11087 [5] => 11086 [6] => 11088 [7] => 9902 [8] => 8744 [9] => 8763 [10] => 10830 [11] => 9915 [12] => 8746 [13] => 17703 [14] => 11095 [15] => 8723 [16] => 9908 [17] => 8750 )