มีสินค้า

1,150 BAHT
add to cart

 DX FULL BOTTLE HOLDER คือ สายพ่วงสำหรับเก็บ/ห้อย BOTTLE  โดยสินค้าจะใช้เล่นคู่กับ DX BUILD DRIVER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8722' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8732,8730,13053,8737,8743,22015,8736,9909,9895,13157,9907,9913,21229,9915,9900,21230,8750,8724 Array ( [0] => 8732 [1] => 8730 [2] => 13053 [3] => 8737 [4] => 8743 [5] => 22015 [6] => 8736 [7] => 9909 [8] => 9895 [9] => 13157 [10] => 9907 [11] => 9913 [12] => 21229 [13] => 9915 [14] => 9900 [15] => 21230 [16] => 8750 [17] => 8724 )