สินค้าเหลือน้อย

4,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8712' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2200,24003,11106,9110,13854,8007,21857,11017,18916,21853,18716,23536,19633,10092,10666,20562,19814,22311 Array ( [0] => 2200 [1] => 24003 [2] => 11106 [3] => 9110 [4] => 13854 [5] => 8007 [6] => 21857 [7] => 11017 [8] => 18916 [9] => 21853 [10] => 18716 [11] => 23536 [12] => 19633 [13] => 10092 [14] => 10666 [15] => 20562 [16] => 19814 [17] => 22311 )