สินค้าเหลือน้อย

4,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8712' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17510,18651,20382,14514,10058,5010,22271,10600,10534,20033,2258,67,13545,17499,10055,44,8979,17150 Array ( [0] => 17510 [1] => 18651 [2] => 20382 [3] => 14514 [4] => 10058 [5] => 5010 [6] => 22271 [7] => 10600 [8] => 10534 [9] => 20033 [10] => 2258 [11] => 67 [12] => 13545 [13] => 17499 [14] => 10055 [15] => 44 [16] => 8979 [17] => 17150 )