สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8706' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8457,3421,4362,12098,14993,12101,8793,12612,12361,12350,17918,17951,20324,5892,11992,12095,20203,6312 Array ( [0] => 8457 [1] => 3421 [2] => 4362 [3] => 12098 [4] => 14993 [5] => 12101 [6] => 8793 [7] => 12612 [8] => 12361 [9] => 12350 [10] => 17918 [11] => 17951 [12] => 20324 [13] => 5892 [14] => 11992 [15] => 12095 [16] => 20203 [17] => 6312 )