สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8705' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12624,8801,16862,12357,16866,17943,17845,14995,20322,3302,16058,2485,7830,18640,20334,18633,18641,12606 Array ( [0] => 12624 [1] => 8801 [2] => 16862 [3] => 12357 [4] => 16866 [5] => 17943 [6] => 17845 [7] => 14995 [8] => 20322 [9] => 3302 [10] => 16058 [11] => 2485 [12] => 7830 [13] => 18640 [14] => 20334 [15] => 18633 [16] => 18641 [17] => 12606 )