สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8705' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18824,6435,14974,8458,15649,14983,15002,15001,17936,15000,15003,21221,14999,5892,7871,22068,12351,15647 Array ( [0] => 18824 [1] => 6435 [2] => 14974 [3] => 8458 [4] => 15649 [5] => 14983 [6] => 15002 [7] => 15001 [8] => 17936 [9] => 15000 [10] => 15003 [11] => 21221 [12] => 14999 [13] => 5892 [14] => 7871 [15] => 22068 [16] => 12351 [17] => 15647 )