สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8705' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12927,2528,2487,8795,14252,6435,14996,18641,21223,3673,5892,14989,3676,12350,15644,24066,12624,7866 Array ( [0] => 12927 [1] => 2528 [2] => 2487 [3] => 8795 [4] => 14252 [5] => 6435 [6] => 14996 [7] => 18641 [8] => 21223 [9] => 3673 [10] => 5892 [11] => 14989 [12] => 3676 [13] => 12350 [14] => 15644 [15] => 24066 [16] => 12624 [17] => 7866 )