สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8705' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7825,18639,20553,18846,16870,12090,12100,15000,18838,3673,19452,16861,6307,14252,18822,5436,7871,18485 Array ( [0] => 7825 [1] => 18639 [2] => 20553 [3] => 18846 [4] => 16870 [5] => 12090 [6] => 12100 [7] => 15000 [8] => 18838 [9] => 3673 [10] => 19452 [11] => 16861 [12] => 6307 [13] => 14252 [14] => 18822 [15] => 5436 [16] => 7871 [17] => 18485 )