สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12927,17938,4171,17935,2486,3348,20194,7866,3361,18824,12352,6435,4360,4364,12358,18639,5894,18485 Array ( [0] => 12927 [1] => 17938 [2] => 4171 [3] => 17935 [4] => 2486 [5] => 3348 [6] => 20194 [7] => 7866 [8] => 3361 [9] => 18824 [10] => 12352 [11] => 6435 [12] => 4360 [13] => 4364 [14] => 12358 [15] => 18639 [16] => 5894 [17] => 18485 )