สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4173,16873,21283,4364,8793,12357,7829,9699,17924,18628,8795,5583,18637,6435,18845,6312,20320,18640 Array ( [0] => 4173 [1] => 16873 [2] => 21283 [3] => 4364 [4] => 8793 [5] => 12357 [6] => 7829 [7] => 9699 [8] => 17924 [9] => 18628 [10] => 8795 [11] => 5583 [12] => 18637 [13] => 6435 [14] => 18845 [15] => 6312 [16] => 20320 [17] => 18640 )