สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12608,12620,4366,17951,8706,8808,4363,12094,14997,3184,8461,12927,20321,8691,18831,17952,18477,8701 Array ( [0] => 12608 [1] => 12620 [2] => 4366 [3] => 17951 [4] => 8706 [5] => 8808 [6] => 4363 [7] => 12094 [8] => 14997 [9] => 3184 [10] => 8461 [11] => 12927 [12] => 20321 [13] => 8691 [14] => 18831 [15] => 17952 [16] => 18477 [17] => 8701 )