สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12355,4172,8456,18483,16862,14983,8700,2528,18823,14992,20331,15001,14984,4714,5894,12621,18636,18477 Array ( [0] => 12355 [1] => 4172 [2] => 8456 [3] => 18483 [4] => 16862 [5] => 14983 [6] => 8700 [7] => 2528 [8] => 18823 [9] => 14992 [10] => 20331 [11] => 15001 [12] => 14984 [13] => 4714 [14] => 5894 [15] => 12621 [16] => 18636 [17] => 18477 )