สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12093,18846,8688,21221,8692,16872,18849,8027,2521,21223,18845,6826,2531,7828,15002,19451,9699,4362 Array ( [0] => 12093 [1] => 18846 [2] => 8688 [3] => 21221 [4] => 8692 [5] => 16872 [6] => 18849 [7] => 8027 [8] => 2521 [9] => 21223 [10] => 18845 [11] => 6826 [12] => 2531 [13] => 7828 [14] => 15002 [15] => 19451 [16] => 9699 [17] => 4362 )