สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17940,8693,4749,12624,12623,3275,16869,12622,22389,17845,18849,12625,18832,16866,18485,12610,14996,18482 Array ( [0] => 17940 [1] => 8693 [2] => 4749 [3] => 12624 [4] => 12623 [5] => 3275 [6] => 16869 [7] => 12622 [8] => 22389 [9] => 17845 [10] => 18849 [11] => 12625 [12] => 18832 [13] => 16866 [14] => 18485 [15] => 12610 [16] => 14996 [17] => 18482 )