สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4714,17950,14998,6826,22068,8802,8461,14989,8457,14656,5413,18477,14979,14996,7873,14986,5412,12091 Array ( [0] => 4714 [1] => 17950 [2] => 14998 [3] => 6826 [4] => 22068 [5] => 8802 [6] => 8461 [7] => 14989 [8] => 8457 [9] => 14656 [10] => 5413 [11] => 18477 [12] => 14979 [13] => 14996 [14] => 7873 [15] => 14986 [16] => 5412 [17] => 12091 )