สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20194,8700,6602,12100,18843,5412,4749,17920,8706,20203,7867,5480,18481,18835,18833,17931,18634,3187 Array ( [0] => 20194 [1] => 8700 [2] => 6602 [3] => 12100 [4] => 18843 [5] => 5412 [6] => 4749 [7] => 17920 [8] => 8706 [9] => 20203 [10] => 7867 [11] => 5480 [12] => 18481 [13] => 18835 [14] => 18833 [15] => 17931 [16] => 18634 [17] => 3187 )