สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20206,14994,4749,18825,17949,22068,14993,4166,14025,8458,16058,20332,12362,18842,6307,8802,12359,4047 Array ( [0] => 20206 [1] => 14994 [2] => 4749 [3] => 18825 [4] => 17949 [5] => 22068 [6] => 14993 [7] => 4166 [8] => 14025 [9] => 8458 [10] => 16058 [11] => 20332 [12] => 12362 [13] => 18842 [14] => 6307 [15] => 8802 [16] => 12359 [17] => 4047 )