สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17928,17932,8801,18844,17845,8694,12927,17939,18848,16863,18830,17951,15000,17935,12812,18633,12360,18845 Array ( [0] => 17928 [1] => 17932 [2] => 8801 [3] => 18844 [4] => 17845 [5] => 8694 [6] => 12927 [7] => 17939 [8] => 18848 [9] => 16863 [10] => 18830 [11] => 17951 [12] => 15000 [13] => 17935 [14] => 12812 [15] => 18633 [16] => 12360 [17] => 18845 )