สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18628,3676,8457,11992,17935,3361,2485,12927,18835,5436,19723,12360,12096,8701,20331,4749,18481,12620 Array ( [0] => 18628 [1] => 3676 [2] => 8457 [3] => 11992 [4] => 17935 [5] => 3361 [6] => 2485 [7] => 12927 [8] => 18835 [9] => 5436 [10] => 19723 [11] => 12360 [12] => 12096 [13] => 8701 [14] => 20331 [15] => 4749 [16] => 18481 [17] => 12620 )