สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8456,18480,14985,7828,18477,13619,4371,17944,8691,11334,21221,16869,12616,12097,8802,8455,3682,18479 Array ( [0] => 8456 [1] => 18480 [2] => 14985 [3] => 7828 [4] => 18477 [5] => 13619 [6] => 4371 [7] => 17944 [8] => 8691 [9] => 11334 [10] => 21221 [11] => 16869 [12] => 12616 [13] => 12097 [14] => 8802 [15] => 8455 [16] => 3682 [17] => 18479 )