สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12612,5605,4170,17941,20332,3325,17944,15003,14998,14984,7828,18848,17949,5413,7822,14979,14988,3302 Array ( [0] => 12612 [1] => 5605 [2] => 4170 [3] => 17941 [4] => 20332 [5] => 3325 [6] => 17944 [7] => 15003 [8] => 14998 [9] => 14984 [10] => 7828 [11] => 18848 [12] => 17949 [13] => 5413 [14] => 7822 [15] => 14979 [16] => 14988 [17] => 3302 )