สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12350,7823,8457,12746,14997,12931,18486,5424,8694,18845,7870,18481,3335,3676,17222,8795,4366,2034 Array ( [0] => 12350 [1] => 7823 [2] => 8457 [3] => 12746 [4] => 14997 [5] => 12931 [6] => 18486 [7] => 5424 [8] => 8694 [9] => 18845 [10] => 7870 [11] => 18481 [12] => 3335 [13] => 3676 [14] => 17222 [15] => 8795 [16] => 4366 [17] => 2034 )