สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12090,12924,3665,18482,17845,5605,10384,19452,8796,18850,7831,9922,12355,9699,3676,18824,14251,14988 Array ( [0] => 12090 [1] => 12924 [2] => 3665 [3] => 18482 [4] => 17845 [5] => 5605 [6] => 10384 [7] => 19452 [8] => 8796 [9] => 18850 [10] => 7831 [11] => 9922 [12] => 12355 [13] => 9699 [14] => 3676 [15] => 18824 [16] => 14251 [17] => 14988 )