สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14975,7824,21283,18836,12622,4749,20329,2521,21221,12931,7828,12624,18820,20324,5894,3682,18637,17917 Array ( [0] => 14975 [1] => 7824 [2] => 21283 [3] => 18836 [4] => 12622 [5] => 4749 [6] => 20329 [7] => 2521 [8] => 21221 [9] => 12931 [10] => 7828 [11] => 12624 [12] => 18820 [13] => 20324 [14] => 5894 [15] => 3682 [16] => 18637 [17] => 17917 )