สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17226,14975,8460,14994,2484,12624,12608,9922,4714,16066,12607,17928,16869,3676,18483,18844,7823,4749 Array ( [0] => 17226 [1] => 14975 [2] => 8460 [3] => 14994 [4] => 2484 [5] => 12624 [6] => 12608 [7] => 9922 [8] => 4714 [9] => 16066 [10] => 12607 [11] => 17928 [12] => 16869 [13] => 3676 [14] => 18483 [15] => 18844 [16] => 7823 [17] => 4749 )