สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8702' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7870,12619,4424,7867,11955,15002,5892,17938,15646,16862,16871,4370,2531,18834,17942,3273,12350,4172 Array ( [0] => 7870 [1] => 12619 [2] => 4424 [3] => 7867 [4] => 11955 [5] => 15002 [6] => 5892 [7] => 17938 [8] => 15646 [9] => 16862 [10] => 16871 [11] => 4370 [12] => 2531 [13] => 18834 [14] => 17942 [15] => 3273 [16] => 12350 [17] => 4172 )