สินค้าเหลือน้อย

5,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8701' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8793,16861,5417,8346,2486,8461,14978,8694,12614,17936,4173,12097,15647,8702,17923,4038,15003,4368 Array ( [0] => 8793 [1] => 16861 [2] => 5417 [3] => 8346 [4] => 2486 [5] => 8461 [6] => 14978 [7] => 8694 [8] => 12614 [9] => 17936 [10] => 4173 [11] => 12097 [12] => 15647 [13] => 8702 [14] => 17923 [15] => 4038 [16] => 15003 [17] => 4368 )