สินค้าเหลือน้อย

5,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8701' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17948,8802,14025,14974,6623,8480,12914,17926,17845,8808,20332,4190,14986,3263,20324,4170,17935,7872 Array ( [0] => 17948 [1] => 8802 [2] => 14025 [3] => 14974 [4] => 6623 [5] => 8480 [6] => 12914 [7] => 17926 [8] => 17845 [9] => 8808 [10] => 20332 [11] => 4190 [12] => 14986 [13] => 3263 [14] => 20324 [15] => 4170 [16] => 17935 [17] => 7872 )