สินค้าเหลือน้อย

5,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8701' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7867,12925,12355,8461,12618,4368,18820,8808,7830,8460,14984,8702,14135,7868,8804,18321,15645,12608 Array ( [0] => 7867 [1] => 12925 [2] => 12355 [3] => 8461 [4] => 12618 [5] => 4368 [6] => 18820 [7] => 8808 [8] => 7830 [9] => 8460 [10] => 14984 [11] => 8702 [12] => 14135 [13] => 7868 [14] => 8804 [15] => 18321 [16] => 15645 [17] => 12608 )