สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18630,5605,4371,7869,15645,15002,12611,14975,3187,2527,14007,3335,12924,16870,14982,12356,5892,3348 Array ( [0] => 18630 [1] => 5605 [2] => 4371 [3] => 7869 [4] => 15645 [5] => 15002 [6] => 12611 [7] => 14975 [8] => 3187 [9] => 2527 [10] => 14007 [11] => 3335 [12] => 12924 [13] => 16870 [14] => 14982 [15] => 12356 [16] => 5892 [17] => 3348 )