สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12614,4047,18485,21221,19722,6307,18825,16061,18638,3681,2034,17935,18830,14985,20325,7827,12610,15646 Array ( [0] => 12614 [1] => 4047 [2] => 18485 [3] => 21221 [4] => 19722 [5] => 6307 [6] => 18825 [7] => 16061 [8] => 18638 [9] => 3681 [10] => 2034 [11] => 17935 [12] => 18830 [13] => 14985 [14] => 20325 [15] => 7827 [16] => 12610 [17] => 15646 )