สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15639,12607,16066,3267,18642,12358,20329,17222,8701,4364,17923,14996,17935,20328,19452,8796,18848,15001 Array ( [0] => 15639 [1] => 12607 [2] => 16066 [3] => 3267 [4] => 18642 [5] => 12358 [6] => 20329 [7] => 17222 [8] => 8701 [9] => 4364 [10] => 17923 [11] => 14996 [12] => 17935 [13] => 20328 [14] => 19452 [15] => 8796 [16] => 18848 [17] => 15001 )