สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2531,2320,3185,7830,9922,5892,12746,18824,12914,18483,18635,18486,3675,14980,18851,25227,8698,3682 Array ( [0] => 2531 [1] => 2320 [2] => 3185 [3] => 7830 [4] => 9922 [5] => 5892 [6] => 12746 [7] => 18824 [8] => 12914 [9] => 18483 [10] => 18635 [11] => 18486 [12] => 3675 [13] => 14980 [14] => 18851 [15] => 25227 [16] => 8698 [17] => 3682 )