สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16872,2486,2484,2488,20203,16868,5721,5583,5424,4038,12359,14989,8801,17926,14251,16869,18482,6307 Array ( [0] => 16872 [1] => 2486 [2] => 2484 [3] => 2488 [4] => 20203 [5] => 16868 [6] => 5721 [7] => 5583 [8] => 5424 [9] => 4038 [10] => 12359 [11] => 14989 [12] => 8801 [13] => 17926 [14] => 14251 [15] => 16869 [16] => 18482 [17] => 6307 )