สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8700' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17938,6623,17940,12617,18851,17225,12618,13619,12352,12623,15000,4362,7825,18637,15647,17948,9922,12624 Array ( [0] => 17938 [1] => 6623 [2] => 17940 [3] => 12617 [4] => 18851 [5] => 17225 [6] => 12618 [7] => 13619 [8] => 12352 [9] => 12623 [10] => 15000 [11] => 4362 [12] => 7825 [13] => 18637 [14] => 15647 [15] => 17948 [16] => 9922 [17] => 12624 )