สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8698' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2484,8027,16870,22389,8808,18476,8793,18834,12617,12931,17939,12621,14991,23096,3363,7871,15644,14982 Array ( [0] => 2484 [1] => 8027 [2] => 16870 [3] => 22389 [4] => 8808 [5] => 18476 [6] => 8793 [7] => 18834 [8] => 12617 [9] => 12931 [10] => 17939 [11] => 12621 [12] => 14991 [13] => 23096 [14] => 3363 [15] => 7871 [16] => 15644 [17] => 14982 )