สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8693' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17918,12094,19723,12355,20334,16869,4362,19722,6602,16066,11955,2521,15000,17921,19452,18825,8798,8705 Array ( [0] => 17918 [1] => 12094 [2] => 19723 [3] => 12355 [4] => 20334 [5] => 16869 [6] => 4362 [7] => 19722 [8] => 6602 [9] => 16066 [10] => 11955 [11] => 2521 [12] => 15000 [13] => 17921 [14] => 19452 [15] => 18825 [16] => 8798 [17] => 8705 )