สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8691' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12608,3363,21283,6307,12362,18842,8027,7869,8687,14135,18479,11992,17226,16061,18833,7825,18825,4364 Array ( [0] => 12608 [1] => 3363 [2] => 21283 [3] => 6307 [4] => 12362 [5] => 18842 [6] => 8027 [7] => 7869 [8] => 8687 [9] => 14135 [10] => 18479 [11] => 11992 [12] => 17226 [13] => 16061 [14] => 18833 [15] => 7825 [16] => 18825 [17] => 4364 )