สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8691' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3325,4364,14993,18482,12355,3675,12619,7866,5721,15649,5412,5605,5892,3275,17222,12100,12094,10395 Array ( [0] => 3325 [1] => 4364 [2] => 14993 [3] => 18482 [4] => 12355 [5] => 3675 [6] => 12619 [7] => 7866 [8] => 5721 [9] => 15649 [10] => 5412 [11] => 5605 [12] => 5892 [13] => 3275 [14] => 17222 [15] => 12100 [16] => 12094 [17] => 10395 )