สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8691' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7823,16867,20329,8480,14989,16865,5721,20075,15644,14995,16869,8795,20331,12931,18630,3363,12101,14992 Array ( [0] => 7823 [1] => 16867 [2] => 20329 [3] => 8480 [4] => 14989 [5] => 16865 [6] => 5721 [7] => 20075 [8] => 15644 [9] => 14995 [10] => 16869 [11] => 8795 [12] => 20331 [13] => 12931 [14] => 18630 [15] => 3363 [16] => 12101 [17] => 14992 )