สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8691' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11333,5412,4172,8700,18824,7828,12924,18839,8795,20332,14252,4066,20329,15639,7868,8705,17937,8706 Array ( [0] => 11333 [1] => 5412 [2] => 4172 [3] => 8700 [4] => 18824 [5] => 7828 [6] => 12924 [7] => 18839 [8] => 8795 [9] => 20332 [10] => 14252 [11] => 4066 [12] => 20329 [13] => 15639 [14] => 7868 [15] => 8705 [16] => 17937 [17] => 8706 )