มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8667' and ( pcharacter='285' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11756,17220,24472,15173,16370,23037,23629,22850 Array ( [0] => 11756 [1] => 17220 [2] => 24472 [3] => 15173 [4] => 16370 [5] => 23037 [6] => 23629 [7] => 22850 )