สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8645' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11389,7730,12752,11386,16414,12059,717,12250,11410,23099,12753,23204,23205,23203,713,16413,16139,714 Array ( [0] => 11389 [1] => 7730 [2] => 12752 [3] => 11386 [4] => 16414 [5] => 12059 [6] => 717 [7] => 12250 [8] => 11410 [9] => 23099 [10] => 12753 [11] => 23204 [12] => 23205 [13] => 23203 [14] => 713 [15] => 16413 [16] => 16139 [17] => 714 )