สินค้าหมด

120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8639' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5694,14667,9291,9282,14479,3965,23530,8860,5980,8307,20061,20846,8855,11742,9829,8618,19948,9267 Array ( [0] => 5694 [1] => 14667 [2] => 9291 [3] => 9282 [4] => 14479 [5] => 3965 [6] => 23530 [7] => 8860 [8] => 5980 [9] => 8307 [10] => 20061 [11] => 20846 [12] => 8855 [13] => 11742 [14] => 9829 [15] => 8618 [16] => 19948 [17] => 9267 )