สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8591' and ( pcharacter='110' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5527,11576,14155,23004,4543,21200,3079,9265,23872,3405,3612,781,23003,23002,5863 Array ( [0] => 5527 [1] => 11576 [2] => 14155 [3] => 23004 [4] => 4543 [5] => 21200 [6] => 3079 [7] => 9265 [8] => 23872 [9] => 3405 [10] => 3612 [11] => 781 [12] => 23003 [13] => 23002 [14] => 5863 )