สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8591' and ( pcharacter='110' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24861,11576,25163,3405,23003,23002,5527,23004,24860,21200,25164,9265,4543,23872,3612,5863,781,14155 Array ( [0] => 24861 [1] => 11576 [2] => 25163 [3] => 3405 [4] => 23003 [5] => 23002 [6] => 5527 [7] => 23004 [8] => 24860 [9] => 21200 [10] => 25164 [11] => 9265 [12] => 4543 [13] => 23872 [14] => 3612 [15] => 5863 [16] => 781 [17] => 14155 )