สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8584' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6543,3584,6002,1188,9222,6542,5702,8581,8585,4542,3920,23001,10317,8583,19386,6236,5859,6003 Array ( [0] => 6543 [1] => 3584 [2] => 6002 [3] => 1188 [4] => 9222 [5] => 6542 [6] => 5702 [7] => 8581 [8] => 8585 [9] => 4542 [10] => 3920 [11] => 23001 [12] => 10317 [13] => 8583 [14] => 19386 [15] => 6236 [16] => 5859 [17] => 6003 )