สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8584' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10317,3920,24250,6003,5859,3584,8581,6543,1188,5702,8582,6002,6236,4542,9222,3921,19386,23001 Array ( [0] => 10317 [1] => 3920 [2] => 24250 [3] => 6003 [4] => 5859 [5] => 3584 [6] => 8581 [7] => 6543 [8] => 1188 [9] => 5702 [10] => 8582 [11] => 6002 [12] => 6236 [13] => 4542 [14] => 9222 [15] => 3921 [16] => 19386 [17] => 23001 )