สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8583' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6236,23001,6543,19386,6003,5859,4542,3921,9222,8582,8581,5702,6542,8584,8585,3584,10317,1188 Array ( [0] => 6236 [1] => 23001 [2] => 6543 [3] => 19386 [4] => 6003 [5] => 5859 [6] => 4542 [7] => 3921 [8] => 9222 [9] => 8582 [10] => 8581 [11] => 5702 [12] => 6542 [13] => 8584 [14] => 8585 [15] => 3584 [16] => 10317 [17] => 1188 )