สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8583' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5702,6542,3584,3921,6002,19386,8581,3920,9222,5881,24250,8584,10317,8585,6236,6003,8582,5859 Array ( [0] => 5702 [1] => 6542 [2] => 3584 [3] => 3921 [4] => 6002 [5] => 19386 [6] => 8581 [7] => 3920 [8] => 9222 [9] => 5881 [10] => 24250 [11] => 8584 [12] => 10317 [13] => 8585 [14] => 6236 [15] => 6003 [16] => 8582 [17] => 5859 )