มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8546' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6111,5873,10367,7209,7323,11025,7256,13982,7358,6944,6827,6949,6144,5723,6899,21222,6865,11047 Array ( [0] => 6111 [1] => 5873 [2] => 10367 [3] => 7209 [4] => 7323 [5] => 11025 [6] => 7256 [7] => 13982 [8] => 7358 [9] => 6944 [10] => 6827 [11] => 6949 [12] => 6144 [13] => 5723 [14] => 6899 [15] => 21222 [16] => 6865 [17] => 11047 )