สินค้าหมด

1,760 BAHT
2200 BAHT

ฟิกเกอร์ Masked rider EX-AID ที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ 2 แบบ คือ MAXIMUM GAMER และ MUTEKI GAMER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8504' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11168,6142,18726,21720,6945,7357,21222,5558,22555,8546,13054,13982,5723,6693,10546,12052,6112,20041 Array ( [0] => 11168 [1] => 6142 [2] => 18726 [3] => 21720 [4] => 6945 [5] => 7357 [6] => 21222 [7] => 5558 [8] => 22555 [9] => 8546 [10] => 13054 [11] => 13982 [12] => 5723 [13] => 6693 [14] => 10546 [15] => 12052 [16] => 6112 [17] => 20041 )