สินค้าหมด

1,760 BAHT
2200 BAHT

ฟิกเกอร์ Masked rider EX-AID ที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ 2 แบบ คือ MAXIMUM GAMER และ MUTEKI GAMER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8504' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21222,6691,5555,13982,5559,24796,6142,11168,22811,10546,18336,6058,22976,5723,5554,5722,6144,6864 Array ( [0] => 21222 [1] => 6691 [2] => 5555 [3] => 13982 [4] => 5559 [5] => 24796 [6] => 6142 [7] => 11168 [8] => 22811 [9] => 10546 [10] => 18336 [11] => 6058 [12] => 22976 [13] => 5723 [14] => 5554 [15] => 5722 [16] => 6144 [17] => 6864 )