สินค้าหมด

1,760 BAHT
2200 BAHT

ฟิกเกอร์ Masked rider EX-AID ที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ 2 แบบ คือ MAXIMUM GAMER และ MUTEKI GAMER

/
q select pid from dex_product where pid<>'8504' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6694,6945,21222,20040,11047,5692,13054,13982,7357,6293,7257,20041,6112,5875,18336,6693,6058,5724 Array ( [0] => 6694 [1] => 6945 [2] => 21222 [3] => 20040 [4] => 11047 [5] => 5692 [6] => 13054 [7] => 13982 [8] => 7357 [9] => 6293 [10] => 7257 [11] => 20041 [12] => 6112 [13] => 5875 [14] => 18336 [15] => 6693 [16] => 6058 [17] => 5724 )