สินค้าหมด

600 BAHT

Fifth release featuring 5 titles with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8487' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5256,3155,3352,3326,11432,2967,8367,4851,3816,9795,9779,2741,3817,8373,1350,4189,6255,5415 Array ( [0] => 5256 [1] => 3155 [2] => 3352 [3] => 3326 [4] => 11432 [5] => 2967 [6] => 8367 [7] => 4851 [8] => 3816 [9] => 9795 [10] => 9779 [11] => 2741 [12] => 3817 [13] => 8373 [14] => 1350 [15] => 4189 [16] => 6255 [17] => 5415 )