สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8483' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2257,17097,6534,6522,6530,21722,20151,3946,9324,8788,21721,3524,6902,6524,23583,4192,6520,6525 Array ( [0] => 2257 [1] => 17097 [2] => 6534 [3] => 6522 [4] => 6530 [5] => 21722 [6] => 20151 [7] => 3946 [8] => 9324 [9] => 8788 [10] => 21721 [11] => 3524 [12] => 6902 [13] => 6524 [14] => 23583 [15] => 4192 [16] => 6520 [17] => 6525 )