สินค้าเหลือน้อย

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8483' and ( pcharacter='154' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23583,8789,3946,11448,18705,6521,6529,21722,6871,10349,21399,2260,9323,4191,4753,20151,9324,4192 Array ( [0] => 23583 [1] => 8789 [2] => 3946 [3] => 11448 [4] => 18705 [5] => 6521 [6] => 6529 [7] => 21722 [8] => 6871 [9] => 10349 [10] => 21399 [11] => 2260 [12] => 9323 [13] => 4191 [14] => 4753 [15] => 20151 [16] => 9324 [17] => 4192 )