สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8480' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20320,12607,12812,12098,20324,14994,8691,14982,18480,18846,12925,12608,18844,16870,15003,4749,17947,14252 Array ( [0] => 20320 [1] => 12607 [2] => 12812 [3] => 12098 [4] => 20324 [5] => 14994 [6] => 8691 [7] => 14982 [8] => 18480 [9] => 18846 [10] => 12925 [11] => 12608 [12] => 18844 [13] => 16870 [14] => 15003 [15] => 4749 [16] => 17947 [17] => 14252 )