มีสินค้า

2,350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8479' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6113,6114,2192,2131,2130,6115,2129,5030,2132,9321,844,14713,8523,11321,7225,23686,18723,2124 Array ( [0] => 6113 [1] => 6114 [2] => 2192 [3] => 2131 [4] => 2130 [5] => 6115 [6] => 2129 [7] => 5030 [8] => 2132 [9] => 9321 [10] => 844 [11] => 14713 [12] => 8523 [13] => 11321 [14] => 7225 [15] => 23686 [16] => 18723 [17] => 2124 )